Dansers voor Dansers

Welkom op de pagina van het Fonds ' Dansers voor Dansers'

Dit Fonds is opgericht in december 2011 en bedoeld ter financiële ondersteuning voor dansers die graag deel willen nemen aan danslessen of -workshops bij Dansend Hart en daar (tijdelijk) niet voldoende financiële middelen voor hebben. Door betrokken dansers wordt geld gedoneerd aan het Fonds om het voor genoemde dansers met minder middelen mogelijk te maken om dansworkshops te volgen via een bijdrage uit dit Fonds. Waarvoor heel veel dank.

Het Fonds wordt beheerd door Willemijn de Dreu en Arjan Bouw. Het geld staat op een rekening van de ASN Bank en/of zit in een donatie - pot. Inkomsten en uitgaven worden in een kasboek bijgehouden. Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 871086166 van de ASN bank tnv w de Dreu of in de pot tijdens inloop lessen.

De procedure om een beroep te doen op een financiele bijdrage uit dit Fonds, is als volgt:

Schrijf een e-mail aan het Fonds met een kort antwoord op de volgende vragen:

Wat is de reden dat je een beroep doen op dit Fonds?
Voor welke (serie) dansles(sen)/workshop wil je een financiele bijdrage vragen? En voor welk bedrag? 1
Wat betekent deelname aan deze workshop voor je? Waarom is het belangrijk? Wat ga je ontvangen/halen?
Wat kan je bijdragen aan de workshop? Wat kom je geven/brengen?

Stuur deze e-mail maximaal twee weken voorafgaand aan de betreffende workshop.

Willemijn en/of Arjan beoordelen in de daarop volgende week het verzoek en houden zich het recht voor een verzoek af te wijzen.

Max. zeven dagen na ontvangst van het verzoek krijg je antwoord per email.

We zien je graag op de dansvloer!

1 Bijdrage uit het fonds is maximaal 50 % van de totaalprijs, tot een maximum van 75 euro voor een workshop. Maximum bedrag per jaar dat kan worden uitgekeerd is 150 euro, mede afhankelijk van het totaalbedrag in het Fonds en het aantal verzoeken op dat moment. Het bedrag kan ook in kleine hoeveelheden worden uitgekeerd, om deelname aan Wave-lessen mogelijk te maken.
Deze bepalingen zijn zo opgesteld dat zoveel mogelijk dansers in de gelegenheid kunnen worden gesteld deel te nemen aan workshops.

2 Per workshop is er een beperkt aantal plaatsen voor mensen die bijdragen ontvangen uit het fonds. Dit aantal verschilt per workshop, afhankelijk van totaal aantal deelnemers, onkosten workshop e.d.

Het Fonds 'Dansers voor Dansers' wil een beroep doen op je persoonlijke verantwoordelijkheid: vraag ajb niet om financiële ondersteuning als in je persoonlijke of gezinssituatie voldoende middelen voor handen zijn om de danslessen of –workshops te bekostigen. Daarmee creëer je voor anderen met minder middelen de kans om deel te nemen.


 

 
home dutch